WALBRAND HW 036 sa osvedčil

23.08.2018

WALDBRAND HW-036 patrí medzi býkov, ktorí výrazne ovplyvnili šľachtenie v mnohých krajinách. V nemecku dnes evidujeme takmer 36500 jeho dcér a 73 synov v inseminácii. Na Slovensku síce nebol využívaný masívne, napriek tomu možno po ňom nájsť dcéry, ktoré potvrdzujú kvalitný genofond tohto býka.

Dnes predsavujeme 2 sestry, dcéry býka WALDBRAND z PD Tulčík.


SK 812106836 minulý týždeň obsadila 1. Miesto v kategórii prvostiek na Národnej výstave hospodárskych zvierat v Nitre. Na 1. Laktácii nadojila 6656 kg mlieka, 4,67%Tuku a 3,68 %Bielkovín

dcera WALDBRAND, PD Tulčík ,1 miesto v kategorii prvôstiek
dcera WALDBRAND, PD Tulčík ,1 miesto v kategorii prvôstiek

Jej sestra, SK812106948 nadojila na 1. Laktácii 8113 kg mlieka, 4,11%Tuku a 3,50 %Bielkovín

SK812106948,dcéra WALDBRAND, PD Tulčík
SK812106948,dcéra WALDBRAND, PD Tulčík

Ďakujeme mladému kolektívu pracovníkov v ŽV na čele s Daliborom Drabiščákom za prípravu zvierat, predvádzanie na AX v Nitre a možnosť urobiť pár foto aj v domácom prostredí na farme v Tulčíku