Výsledky kontroly úžitkovosti 2017/2018 v ČR

25.10.2018

V pondelok boli u našich bratov v ČR zverejnené výsledky kontroly mliečnej úžitkovosti za kontrolný rok 2017/2018. Plemeno Fleckvieh ( české strakaté ) si v porovnaní s minulým rokom polepšilo o 289 kg, keď priemerná produkcia na kravu zapojenú v KÚ dosiahla   7596 kg mlieka, 4,02 %T,     305kg Tuku     3,58% Bielkovín     272kg bielkovín. Súčasne došlo k skráteniu medziobdobia v porovnaní s minulým rokom o 2 dni na 390 dní. Podrobné výsledky uvádzame v nasledujúcich tabulkách. V   tab. 1 je prehlad úžitkovosti v kontrolnom roku 2017/2018 podľa plemien. 

V tab. č2 sú výsledky kontroly úžitkovosti plemena české strakaté podľa jednotlivých oddielov plemennej knihy. Kravy zapísané v oddiele PCA dosiahli produkciu  7681 kg mlieka, 4,02 %T, 3,59 %B.

Zdroj: www.cestr.cz

Výsledky KÚ mliekovej úžitkovosti 2017/2018 podľa plemien
Výsledky KÚ mliekovej úžitkovosti 2017/2018 podľa plemien
Výsledky KU plemena české strakaté podľa jednotlivých oddielov PK
Výsledky KU plemena české strakaté podľa jednotlivých oddielov PK