ru-TOP Fleckvieh chovy a kravy v Rakúsku

22.05.2018

Dnes uverejňujeme krátku informáciu o najlepších  Fleckvieh kravách v Rakúsku.
Priemerná produkcia kráv zapojených v KÚ v Rakúsku bola v minulom roku  7393 kg mlieka, 4,16 % Tuk a 3.42 % Bielkovín. Tak ako v Nemecku, pokračuje trend zväčšovania počtu kráv na farmu.

V tab. 1 -  Beste Kuhe -zdroj Rinderzucht Fleckvieh

Najlepšou kravou v Rakúsku podľa kg Tuku a bielkovín sa stala Johanna (o:Mandy) z farmy Barbary Zarfl, ktorá vyprodukovala na 3. lakácii 1648kg tuku a bielkovín ( pri produkcii 15640 kg mlieka). Absolútne najvyššiu produkciu dosiahla dcéra býka Wille, Gina, z farmy p. Steinera , Kematen ,ktorá na 2, laktácii nadojila 18276kg mlieka, 4,49% tuku a 3,56% bielkovín.Celkove v Rakúsku zaznamenali 18 kráv s produkciou viac ako 1200 kg T+B za laktáciu.

V celoživotnej produkcii obsadila 1. miesto krava Styrina , dcéra býka Rolo  z farmy p. Grabenbauera , Steiermark  s produkciou 12,7 tony T+B  (152108 kg mlieka) - vid . Tab 3 Dauerleistungkuhe 2017)

Najvyššia priečka  v priemerná produkcii na farmu (Tab Beste Betriebe)  patrí p.  Franzovi Resingerovi z Tirolska, ked pri počte kráv 19 ks nadojil v priemere 14 121 kg mlieka , 4,48perc Tukua a 3,56 perc bielkovín, spolu 1136 kg T+B.

Zdroj: časopis Rinderzucht Fleckvieh  2/2018