ru-Čo sa udialo v populácii Fleckvieh v Nemecku v r.2017 

07.05.2018

Príspevok na základe  článku Dr. Rohrmosera, ASR v časopise Fleckvieh

K dispozícii máme výsledky kontroly úžitkovosti plemena Fleckvieh v Nemecku. Celková populácia Fleckvieh len mierne poklesla, s počtom 3,4 milióna ks je druhou najpočetnejšou v SRN.  V kontrole úžitkovosti sa nachádzalo  891388 kráv, čo predstavuje  79 percent populácie. Potešiteľne stúpol počet kráv v PK ( + 6000 ) na  768000.   Vyšší počet kráv na farmách (51,7) sa prejavil na znížení počtu plemenných chovov 

Základné údaje o populácii Fleckvieh v SRN

Inseminačné stanice nasadili do inseminácie  celkove  320  býkov, z toho cca 40 percent genomických.  Z celkového počtu  1,4 mil inseminácii bolo použitých 3320 sexovaných dávok.

Výsledky kontroly mliekovej a mäsovej úžitkovosti môžete vidieť v nasledujúcej tabulke :

Potešiteľný je najmä nárast celoživotnej  produkcie o 551 kg ma takmer 24 tis. kg, čo pozitívne ovplyvňuje ekonomiku chovu.  Významne narástol aj počet kráv s celoživotnou produkciou nad 70 tis kg mlieka, yvýšil sa oproti r. 2016 o 226 kusov na 3970.

Asi najväčší boom zažilo obchodovanie s plemennými a chovnými yvieratami,  r. 2017  predalo takmer 63 000 ks., z toho  38000 v rámci Nemecka.Pozitívny je cenový posun smerom hore,  teľatá sa v priemere predávali za 374 EUR (+62EUR), mladý dobytok v cene 810 (+70EUR) EUR, jalovice za  1433 EUR . Teľatá do výkrmu dosiahli cenu 5,69 EUR/kg ž.hm.

Za hranice sa vyviezlo takmer 25 tis. ks dobytka, skoro 80percent do Turecka. Na záver export inseminačných dávok - 2,21 mil , naša firma, BAYERN GENETIK vyviezla takmer 600 tis. dávok.