ru-Ako sa inseminovalo v Nemecku v minulom roku

18.05.2018

Na základe článku v časopise Rinderzucht Fleckvieh

Dnes Vám prinášame stručný prehľad  o insemináciách v Nemecku v roku 2017.  Celkove bolo v minulom roku registrovaných  4 059 072 prvých inseminácií, čo je v porovnaní s rokom 2016 pokles o 2,1 percenta. V zastúpení plemien vedie plemeno  Holstein (46,1 percent) , hneď na druhom mieste figuruje plemeno Fleckvieh s počtom 1 392 tis prvých ins. ( 34,3 perc). Najväčší pokles nastal  počte inseminácií plemenom Woldewalder a Red Holstein , viac nez  8,0 perc). Naopak najväčší nárast bol zaznamenaný u mäsových plemien (Fleischrinder)  + 10,8 perc.

V nasledujúcej tabulke vidíte zoznam najobľúbenejších býkov plemena Fleckvieh v r.2017. Na prvom mieste sa umiestnil býk Wobbler z firmy CRV, na druhom  Manigo, z firmy Eurogeneti a na 3. mieste náš plemenný býk  BFG Walfried s počtom  23727 prvých inseminácií Okrem Walfrieda máme v TOP 15-ke ešte  býka  BFG Wildalp  ( 13457 ins) a býka  BFG Mahango s počtom 12651 prvých inseminácií

                                Walfried

                            Wildalp

                                     Mahango Pp