Reportáž o krave s najlepším vemenom z farmy SPD Veselé

23.11.2018

SPD Veselé pri Piešťanoch patrí k špičke chovateľov plemena Fleckvieh (slovenské strakaté). Produkcia mlieka za laktáciu presahuje 8900 kg a manažment má ambície v krátkej dobe dosiahnuť úroveň 9000 kg mlieka. V tomto roku bola ich dojnica, dcéra  býka BFG WALDHOER z firmy BAYERN GENETIK, vyhodnotená na výstave AX v Nitre ako najkrajšie zviera výstavy a zároveň ako krava s najlepším vemenom. 

Ocenenie patrí nielen tejto dojnici, ale aj  Ing. Mlynarčíkovi, vedúcemu podniku SPD Veselé a Ing. J. Morihladkovi, hlavnému zootechnikovi tejto farmy a samozrejme všetkým pracovníkom živočíšnej výroby.

Pozrite si reportáž z relácie Farmárska Revue, ktorá bola odvysielaná 18.11. na RTVS


https://www.facebook.com/farmarskarevueofficial/videos/335099020608296/UzpfSTEwNzkwMjM4NjIxOTc3OTo4MTc4OTA1MTUyMjA5NTk/