Prvá plávajúca farma na svete v Rotterdame privítala kravy

20.05.2019

19. mája tohto roku sa  na prvej plávajúcej farme na svete v Rotterdame  usídlilo 32 kráv  , čím sa dojnice dostali čo blízko k zdroju a príprave denného krmiva. Farma prispieva k modernému sytému a recyklácii biomasy z mesta do cenných mliečnych výrobkov, zatiaľ čo jej transparentný dizajn umožňuje návštevníkom vidieť, čo sa deje na farme deje. Na farme sa mlieko spracúva na zdravé mliečne výrobky, hnoj sa oddeľuje av budúcnosti sa bude znovu používať ako organická a bohatá živina pre mestské rastliny, záhrady a parky, zatiaľ čo obyvatelia si môžu prísť obyrieť , ako fungujú technológie na farme - dojací robot, skladovanie mlieka, odpratávanie hnoja a technológia kŕmenia .

V priestoroch plávajúcej farmy si môžu kravy vychutnať priestrannú maštaľ s veľkými boxami, mliečnym robotom, robotom na hnojovicu, automatickým podavačom krmiva a pohodlnou gumovou podlahou, pričom majú tiež možnosť prechádzať sa v susednom výbehu, ak majú takúto potrebu. Všade, kde je to možné, je konštrukcia sebestačná a automatická, s plávajúcimi solárnymi panelmi, ktoré zabezpečujú všetky energetické potreby. Súčasťou tohto szstému je aj mechanizmus, ktorý zachytáva dažďovú vodu na streche a potom ju čistí.

plávajúca farma v Rotterdame
plávajúca farma v Rotterdame

Väčšina krmiva pre dobytok pochádza z mesta a zahŕňa pivovarské mláto, otruby, zemiakové šupy, pokosenú trávu z trávnikov a golfových ihrísk v meste. Tieto "odpadové produkty" spracovávajú na zdravé mliečne výrobky pre miestnych obyvateľov. Modernizácia odpadových produktov, ako je napríklad tráva, do jedlých živín (bielkovín) sa všeobecne považuje za veľmi účinnú podmienku trvalo udržateľnej výroby potravín. Mliečne výrobky sú určené na predaj na plávajúcich farmách a čoskoro v predajniach LIDL v Rotterdame a okolí.

Naskladňovanie zvierat na farmu
Naskladňovanie zvierat na farmu

Skrátením prepravy potravín k spotrebiteľom plávajúca farma významne prispieva k znižovaniu strát potravín a znečisťovaniu súvisiacemu s dopravou. Potenciálne budúce plány zahŕňajú plávajúcu kuraciu farmu a plávajúci skleník, kde sa môže vyrábať zelenina a bylinky, všetky zamerané na výrobu čerstvých potravín transparentným spôsobom v blízkosti spotrebiteľa.

Pohľad na boxy
Pohľad na boxy

Zdroj: portál  designboom