Produkovať mlieko od mäsových kráv? - Prečo nie ?

06.09.2019


V regióne Westerwald sme objavili jednu dcéru býka BFG GIGANT Pp ,pomenovali ju Lillyfee a nachádza sa konkrétne na farme Anja & Gerda Stahlovcov. Táto zaujímavá dcéra ukončila svoju 1. Laktáciu na pastve, pričom v priebehu 254 laktačných dní nadojila 6,355 kg Mlieka. Na 312 laktačný deň dosiahla produkciu 7,068 kg Mlieka, - 4.2 % Tuku - 3.55 % Bielkovín . Je úžsné sledovať, aký potenciál produkcie mlieka sa skrýva dokonca u potomstva po býkoch mäsových línií. Mimochodom, Lillyfee je teľná s býkom Sambach, ktorý je vnukom známeho plemenníka Brenair Park SUMO, mäsovým Simmentálom z nážho programu mäsových býkov pre tretie kontinenty (Austrália, Afrika,Amerika)

Lillyfee - Otec : BG GIGANT Pp - (@Steel)
Lillyfee - Otec : BG GIGANT Pp - (@Steel)
Produkčný profil Lillyfee - (@Steel)
Produkčný profil Lillyfee - (@Steel)
BFG GIGANT Pp - (@Schuhmann)
BFG GIGANT Pp - (@Schuhmann)
Footo 4: Brenair Park SUMO - (@Grupp)
Footo 4: Brenair Park SUMO - (@Grupp)