Prehľad najpoužívanejších býkov v Bavorsku v roku 2018

21.01.2019

Pri výbere býkov do pripárovania Vám  určite pomôže  informácia o najpopulárnejších Fleckvieh býkoch , ktorí boli najčastejšie využívaní  v minulom roku v Bavorsku  Tabulka je zoradená podľa počtu 1. inseminácii,(EB), v druhom sĺpci nájdete počet všetkých inseminácií (EB ges)

Býci označení  červenou hviezdičkou  patria firme BAYERN GENETIK.  Z 10 najpoužívanejších býkov  pochádzalo z našej spoločnosti 5.  Absolútne najvyšší počet všetkých inseminácií (59956 ) bol zazamenaný u býka MAHANGO Pp, . Na Slovensku máme registrovaných býkov Wendlinger, Mahango a Walfried. Ďalších býkov, korých máme v ponuke nájdete v sekcii ! "Cenníky a ponuka býkov"

Zdroj: časopis Rinderzucht Fleckvieh