Pohľad na výsledky kontroly úžitkovosti v ČR

27.01.2020

Do rúk sa mi dostal spravodaj  Zvazu chovateľov českého strakatého plemena, kde sa nachádzali aj výsledky KU mliekovej úžitkovosti českého strakatého plemena za rok 2018/2019. Z výsledkov vyplýva,že kravy plemena ČESTR(Fleckvieh ) nadojili v hodnotenom roku v priemere 7661 kg mlieka s 4,02 %Tuku a 3,57% bielkovín, jalovice sa telili vo veku  27 mes a 19 dní a priemerné medziobdobie bolo 391 dní

Pre porovnanie uvadzam vysledky KU SS plemena za rok  2018, porovnanie nech si čitateľ urobí sám

Vysledky KU SS plemena r. 2018, zdroj PSSR
Vysledky KU SS plemena r. 2018, zdroj PSSR

Zaujímavý je aj pohľad na počet býkov zapísaných do plemennej knihy, od posledného vydania časopisu bolo do domáceho programu  do PK zapísaných 13 býkov ( na Slovensku stabilne žiaden  :-(  ), z dovozu bolo do PK zapísaných ďalších 13 býkov.Za celý rok 2019 bolo zapísaných do inseminace 45 býkov z domáej produkce, 51 do prirodzenej plemenitby a 59 zapísaných z dovozu

Zdroj: Zpravodaj ZVäzu chovateľov ČESTR, č.3