Plemenitba ČESTR v roku 2019

12.05.2020

Do rúk sa mi dostal výtlačok nového čísla časopisu Zpravodaj , ktorý vydáva Zväz chovateľov plemena ČESTR.  NAšiel som tam zopár zaujímavých informácií , o ktoré by som sa rád podelil . Do príspevku je zahrnuté aj porovnanie s výsledkami plemenitby SS plemena Slovensku.

V roku 2019 evidovali plemenári v plemennej knihe ČESTR 100 048 kráv. Pre porovnanie na Slovensku sme v PK evidovali len štvrtinu , t.j. 23 510 kráv.

Zaujímavé je porovnanie úžitkovosti oboch populácií. Na Slovensku dosiahla produkcia kráv v PK  6781 kg mlieka s % Tuku  3,95  a % bielkovín. 3,45. ČESTR nadojil za rovnaké obdobie  7658 kg mlieka ( + 877 kg v porovnaní so SR), 4,02% Tuku a 3,57 % bielkovín.

Podrobné porovnanie zahrňujúce úžitkovosť na 1 a ďalších laktáciách zobrazuje nasledovná tabulka:

Okrem vyššej produkcie, hlavne na druhých a ďalších laktáciách zaostávame na SLovensku aj vo veku pri prvom otelení, keď naše jalovice sa telia takmer o 2 mesiace neskôr než v ČR. KAždý si ľahko spočíta na základe nákladov na jeden kŕmny deň a poču jalovív , koľko chovateľ stráca za 60dní., 

Ešte zaujímavejšie údaje nachádzame v počte býkov zapísaných v PK. Česi zapísali do  inseminácie 105 býkov (o 45 viac), než Zväz SS plemena na SLovensku.  Navyše, takmer polovica pochádzala z maštalí v ČR ( na SLovensku sa do inseminácie z chovov v SR nevykúpi ani jeden býk)  .         To znamená obrovský rozdiel v portfóliu býkov, ktoré má v ponuke chovateľ v SR a v ČR.  Nie je jednou z príčin neúmerný poplatok za registráciu býka v SR? (  SR 500 EUR /ČR 120 EUR).
Ďalším zaujímavým faktom je skutočnosť, že napriek tomu, že máme len štvrtinovú populáciu kráv v porovnaní s ČR, do prirodzenej plemenitby zapisujeme o 8 býkov viac (60)než Česi, 52.

Tu niekde asi môžeme hľadať jednu z príčin, prečo ČESTR dojí takmer o 900 kg mlieka viac. A prečo je na SLovensku taký záujem o prirodzenú plemenitbu?  Nebude to tak trochu aj cenou inseminačnej dávky?

Na obe otázky nech si chovateľ dá odpoveď podľa vlastnej skúsenosti. 
Pozrite si prehľad o registrovaných býkoch ČESTR  v ČR a SS plemena v SR

Zdroj:
Časopis Zpravodaj č.1 , vydáva Svaz chovatelu českého strakatého skotu
web stránka  www. simmental.sk