Obľúbené dcéry býka RoundUp

01.04.2020

Toto je video obľúbenej kravy farmára Kroezena v Holandsku. Je to dcéra býka Round Up na 6. laktácii. (Pozrite si upnutie vemena!) Jej priemerná úžitkovosť  za 6 normovaných laktácií je  9794 kg mlieka , % Tuku 4.22 %  a 3.51 % proteinov Index stáda 110. Momentálne sa blíži ku koncu 6. laktácie a čoskoro bude zasušená.

" Kiež by som mal maštaľ plnú takýchto kráv", hovorí p. Kroezen

Škoda, že tento býk nebol používaný na SLovensku.

Round Up má v produkcii viac než  12 tis dcér s úžitkovosťou :

Por. lakt    Dcér      M kg    %T          %B
1. L:          11.023     6.733   4,15   280 3,46  233
2. L:         8.357       7.563  4,16    314  3,52 266
3. L:         6.008      8.074  4,14   334  3,46 280 

Zelina, O: RoundUp
Zelina, O: RoundUp
Mia, O: RoundUP
Mia, O: RoundUP
Round Up, foto  Gruber
Round Up, foto Gruber