Narbe- dcéra býka BG VOTARY P*S na 4. laktácii

04.05.2020

Na videu, ktoré dnes publikujeme môžete vidieť dcéru bezrohého plemenného býka BG VOTARY , kravu Narbe, z rodinnej farmy pána Manhharta. Farma, ktorá funguje na báze pastevného systému sa nachádza na úpätí  bavorských Álp, neďalko jazera Schliersee. Kravy, aj prvôstky sa v lete pasú na priľahlých lúkach neďaleko farmy, jalovice sú odchovávané na alpských lúkach.
Narbe začala svoju kariéru s produkciou 7600 kg mlieka na 1. laktácii. Na 3. lakácii už nadojila 9500 kg mlieka a na 4. laktácii očakávame prekročenie hranice 10 tisíc kg mlieka.
Narbe si udržiava stále veľmi dobrú kondíciu, ako aj vynikajúcu kvalitu vemena. Podobne, ako väčšina dcér býka VOTARY, má Narbe korektné a mimoriadne pevné končatiny a ľahko zostáva teľná.

Pri tejto príležitosti chcem znovu pripomenúť, že výber býka pre pripárovanie nie je o tom, akú vysokú má hodnotu GZW, túto hodnotu si všímajte na druhom mieste. Podstatné je, ktoré znaky v produkcii, či type potrebujete vylepšiť vo Vašom stáde!  Preteky o najvyššiu hodnotu GZW nechajte pre tých, ktorí sú ochotní za býka  čím vyšším GZW zaplatiť čo najvyššiu sumu. Tú v konečnom dôsledku aj tak zaplatí chovateľ v cene inseminačnej dávky!

Ďakujeme rodine pána Manharta za spoluprácu pri tvorbe tohot videa.