Najobľúbenejší Fleckvieh býci v Bavorsku v r.2019 

08.01.2020

Prehľad o najpoužívanejších Fleckvieh býkoch v Bavorsku je určitým vodítkom aj pre chovateľov na Slovensku, ktorí sa môžu inšpirovať tým, čo asi chovatelia v najväčšej populácii Fleckvieh v Európe používajú. V tabuľke , ktorú uverejnil časopis Fleckvieh Rinderzucht môžete vidieť , ktorí z plemenníkov boli v Bavorsku používaní najviac v roku 2019 ,ako aj nápočet 1.inseminácií celkom od začiatku ich používania. Býci označení modrou guličkou pochádzajú z inseminačnej stanice BAYERN Genetik. Najviac používaní plemenníci, až po býka MOREMI PP sú preverení na dcérach. Najobľúbenejším genomickým  plemenníkom bol spomínaný MOREMI PP. S potešením môžem konštatovať, že 3 z týchto býkov sú na Slovensku registrovaní ( Mahango, Veltliner a Wendlinger) a ďalší - HUTUBI čaká na registráciu prostredníctvom SBS ,a.s.

Zdroj: Rinderzucht Fleckvieh, 1/2020