Kravy, ktoré sa oplatí odfotiť

30.06.2020

Dĺžka produkčného života je bezpochyby jeden z najdôležitejších ekonomických faktorov vo výrobe mlieka .Každá ušetrená jalovica na zaradenie do stáda môže zbamenať príjem na účet v podobe predaja , alebo ušetrené náklady na odchov takejto jalovice. Firma BAYERN GENETIK dlhodobo presadzuje filozófiu šľachtenia na typ, ktorý bezprostredne súvisí s dlhovekosťou zvierat, ako aj vyššími hodnotami pre PH mlieka (MW)  a celkového slekčného indexu (GZW). Preto propagáciu kráv s vysokou celoživotnou produkciou považujeme za nesmierne dôležitú.

Dnes prinášame foto 3 kráv zo spoločnosti AGRO-LENT, s.r.o , ktorá patrí do špičky v chove slovenského strakatého plemena 

krava 22748, otec BG WALDBRAND, HW 036  max.lakt 5.  11 192 4,85 %T 3,81%B, celoživotná pr.  44970 kgM 4,78%T 3,71 %B
krava 22748, otec BG WALDBRAND, HW 036 max.lakt 5. 11 192 4,85 %T 3,81%B, celoživotná pr. 44970 kgM 4,78%T 3,71 %B
krava 67061  o: RAO-23 max.lakt  4. 11 472 kgM  3,95 %T  3,14%B, celoživotná produkcia 51786 kg M, 4,02%T 3,30%B
krava 67061 o: RAO-23 max.lakt 4. 11 472 kgM 3,95 %T 3,14%B, celoživotná produkcia 51786 kg M, 4,02%T 3,30%B
krava 67091  o: RSS-13 max.lakt 5. 11 522 kgM, 3,94 %T, 3,17 %B, celoživot. prod. 52687 kg M, 3,68%T 3,24%B
krava 67091 o: RSS-13 max.lakt 5. 11 522 kgM, 3,94 %T, 3,17 %B, celoživot. prod. 52687 kg M, 3,68%T 3,24%B

Poďakovanie patrí Ing. Miščíkovi za podporu a  pomoc pri fotení .