HUTUBI - ideálny pomer mlieko/mäso/zdravie

15.07.2019

Dnes Vám chceme predstaviť býka pochádzajúceho z genealogickej línie HUCH. V jeho rodokmeni niekoľko legiend, ktorí pochádzajú z produkcie BAYERN GENETIK ( ENGADIN, RUAP)

Ako zvyčajne, v záujme ponúknuť garanciu stabilnych výsledkov , prezentujeme býka prevereného na dcérach. Po prvý krát  sa HUTUBI objavil v TOP- ke  SRN, AT a CZ  v Decembri 2017  s GZW 125 a plemennou hodnotou pre mlieko +420 kg mlieka. O rok neskôr  si výrazne polepšil PHpre Mlieko na + 673 kg mlieka . Čo oceňujú všetci chovatelia , je vyrovnaný pomer plemenných hodnôt MW/FW/FIT    - Hutubi  má takmer ideálny 118/111/110.

Pre zaujímavosť uvádzame vývoj jeho plemenných hodnôt od Decembra 2017

Plem. hodnota       Dec 2017  Apr 2018 Aug 2018 Dec 2018 Apr 2019
GZW                       125(68%)  130(74%)  130(81%)  126(84%) 127(85%)
Milchwert               117(70%)   124(79%)  123(90%)  117(93%) 118(93%)
Fleischwert            113(86%)    110(89%)  110(89%)   111(90%) 111(90%)
Fitness                   111(71%)     110(74%)   111(78%)    110(79%) 110(82%) 


Hutubi, okrem vynikajúcej produkcie mlieka osloví vysokým podielom mliečneho tuku (+0,06), Vynikajúcou perzistenciou laktácie 111 a perfektnými končatinami (116)


dcera HUTUBI -  Breu
dcera HUTUBI - Breu
dcéra HUTUBI - Hackl
dcéra HUTUBI - Hackl