Genetický potenciál plemena Fleckvieh/slovenské strakaté

25.01.2019

V minulom príspevku sme uverejnili prehľad najpoužívanejších plemenných býkov v Bavorsku v období minulého roku. Kvalitu býkov potvrdzuje vysoká úžitkovosť potomstva. O tom, že genetika z Bavorska dlhodobo posúva hranice úžitkovosti smerom nahor sa môžete presvedčiť v nasledujúcich preľadoch, ktoré dokumentujú Fleckvieh kravy a stáda s najvyššou úžitkovosťou

   Kravy s najvyššou celoživotnou  produkciou nad 100 tis kg  mlieka (pod 50% Red Holst)

Kravy s najvyššou celoživotnou produkciou
Kravy s najvyššou celoživotnou produkciou

                                                               Kravy s najvyššou laktáciou v r. 2018 ( kg T+B)

                                                     Kravy s najvyššou priemernou  laktáciou v r. 2018 (kgT+B)

    Stáda s najvyššou priem.laktáciou (kg T+B) a                                                                             Stáda najvyššou celoživotnou produkciou (gesamtleistung) r. 2018  (kg mlieka) podľa počtu kráv v stáde

  Zdroj: časopis Rinderzucht Fleckvieh ,č.1 2019