Fakty o plemene Fleckvieh

12.04.2017

Na celom svete sa chová je 41 miliónov kusov plemena Fleckvieh. Plemeno Fleckvieh sa považuje za druhé najväčšie plemenodobytka na svete.

Chovný cieľ
Vyvážený, kombinovaný typ dobytka vhodný pre výrobu mlieka, hovädzieho mäsa a vedľajších produktov, ktorý môže byť chovaný vo všetkých produkčných systémoch na celom svete.


Populácia Fleckvieh v Nemecku
Počet ks Fleckvieh dobytka:  3,66 Mio.
Z toho dojné kravy:  1,26 Mio.
Kravy v kontrole úžitkovosti :  882.737
Kravy v plemennej knihe :    645.124
Počet prvých inseminácií:     1,65 Mio.
Fleckvieh dobytok v Bavorsku: 2,91 Mio.
Z toho Dojné kravy v Bavorsku:  965.000
Aktívna populácia v Bavorsku:   717.000Mladí býci
Fleckvieh mladí býci:  551
Z toho testovaní Bavarian Fleckvieh Genetics :200
Zdroj: Rinderproduktion in Deutschland 2008, ADR Jahresbericht

Produkcia mlieka:
Priemerná produkcia kráv v KÚ:
6.852kg Mlieka - 4,14% Tuk - 3,49% Bielkovín

Produkcia mäsa:
Počet testovaných býkov:  229.219
Priemerný vek:   19,2 mes
Živá hmotnosť :   696kg
Jatočné telo -hmotnosť :  401kg
Nettoprírastok:  692g/den
Výťažnosť :  57,9%
Býci zo špičkových feedlotov majú denné prírastky 1.400g a výťažnosť 60%.

Zdroj: ABB:Rinderzucht, Besamung, Embryotransfer in Bayern 2008

Plodnosť a priebeh pôrodov:
Fleckvieh jalovice       Počet pôrodov   Mŕtvonar. %   Asist. pôrody %
                                              241.782             5,3                     6,3
Fleckvieh kravy
                                             510.294              3,6                    3,5