Dánsko – Top mliečni farmári produkujú jedinečné jatočné kravy plemenom Fleckvieh od Bayern-Genetik

09.10.2018

Petro Pelgrum prevádzkuje mliečnu farmu v Dánsku. Donedávna choval len Holsteinské plemeno, až kým sa nezzoznámil s potenciálom plemena Fleckvie. Kríženie neznížilo produkciu mlieka na kravu, naopak, aj vďaka dobrému manažmentu stúpla priemerná úžitkovosť kráv na jeho farme z 9,300 kg na úroveň presahujúcu 11,000 kg. Zároveň, sa podarilo znížiť medziobdobie na hranicu pod 380 dní. To však nie je všetko, asi najviac ako bývalý chovateľ Holsteina bol potešený skutočnosťou , že môže pekne zarobiť aj na vyradených kravách.

Petro nám poslal faktúru z bitúnku na 5 kríženiek, ktoré vyradil. Prepočítane na EUR, priemerná cena týchto jatočných kráv predstavovala 1456 EUR, čo jč 2x viac, než dostával za čistokrvné kravy plemena Holstein.Kto ešte pochybuje, že plemeno Fleckvieh je najefektívnejšie plemeno na svete?

Foto 1 - 2: dcéra BFG EL PAIS - 2880 - vyprodukovala 82,450 kg of mlieka počas 6.4 rokov.Na konci produkčného života ešte priniesla chovateľovi 1,523 € za jatočné telo v mäse (@Pelgrum)


Photo 3 - 4:  BFG EL PAIS - nepochopené mnohými, pre BAYERN GENETIK to bola vítaná kombinácia BFG ENGADIN x BFG HAXENT, ktorá bola predurčená na úspech. Z tohto párenia sa narodilo mnoho kráv s dlhým produkčným životom (@Thomas Gruber)