Ďalšia dcéra býka WATERBERG s celoživotnou produkciou 100000 kg mlieka

14.04.2020

V Holandsku sme zaznamenali ďalšiu dcéru býka WATERBERG, ktorá prekročila celoživotnú produkciu 100 tis kg mlieka .  Takýchto dcér , ktoré pokorili magickú hranicu produkcie stotisíc kg mlieka , a nielen po tomto býkovi môžete nájsť v Holandsku viac. Tieto skutočnosti len potvrdzujú správnosť filozófie šľachtenia firmy BAYERN GENETIK.  Rommi, matka býka  BG WATERBERG, získala titul "šampiónka výstavy" v roku  1997-  AFO-Show  vo Weilheime. Bola to vynikajúca plemenica s jedinečným exteriérom a rovnako vynikajúcou produkciou -  tieto svoje črty spoľahlivo odovzdala svojmu synovi , a ten zase svojim dcéram.
Na fotografii vidíte kravu  Neeltje 195  z rodinnej farmy pána  Van Heeswijk , ktorá pokorila 100 tis. hranicu produkcie na 10. laktácii. "Neeltje  je absolútne nenápadná dojnica, všimol som si ju bližšie až na 7. laktácii vďaka tomu, že vyrobila toľko mlieka s takou ľahkosťou. Je to pokojná krava , ktorá absolútne odmieta komfortný pôrodný box plný slamy.  S priemernou produkciou  10.017 kg mlieka ,  4,41 % tuku a  3,55 %  bielkovín vyprodukovala o 13% mlieka viac, než je priemer stáda. Máme v stáde aj jej dcéry po býkoch BG ZAUBER a BG ILION, ktoré ukazujú predpoklady pre podobnú produkciu, akú má  Neeltje"  , povedal nám Theo van Heeswijk .

Foto 1: Neeltje 195 - O: BG WATERBERG - v klube "dobre vyzerajúcich " 100 tis. kráv (@Beunk)
Foto 2:       BG WATERBERG - vynikajúci produkčný plemenník , foto z obdobia  AFO show period - (@Nolli)

Neeltje 195 - O: BG WATERBERG  (@Beunk)
Neeltje 195 - O: BG WATERBERG (@Beunk)
BG WATERBERG - vynikajúci produkčný plemenník  (@Nolli)
BG WATERBERG - vynikajúci produkčný plemenník (@Nolli)