Ďalšia 100 tisícová krava po býkovi z Bayern Genetik v Holandsku

25.05.2020

Holandsko a plemeno Fleckvieh sa k sebe jednoducho hodia. To, čomu nikto (okrem nás)  pred 15 rokmi neveril sa dnes stáva skutočnosťou. Plemeno Fleckvieh sa stalo prirodzenou súčasťou mliečneho priemyslu, vďaka našim "pionierom" a našim zamestnancom v Holandsku.  Predstavujeme opäť kríženku,  tentokrát dcéru plemenného býka BG MANITOBA , ktorá prekročila hranicu celoživotnej produkcie  100.000 kg  mlieka v perfektnom zdravotnom stave a kondícii.  " Boli sme blízko tejto hranice už s dvoma kravami, ale až s Blondie 20 , kríženkou s plemenom Fleckvieh sa nám to podarilo", hovorí majiteľ farmy.  Je to veľmi dobre stavaná dojnica s prekrásnym dalo by sa povedať "hranatým vemenom". Krava, o ktorú sa nemusíte nijako zvlášť  starať. Dosiahla svoju maximálnu laktáciu po 10. otelení, kedy dosiahla index stáda 125." hovorí jej majiteľ Jos Toonders. Momentálne je jej denná produkcia 33 kg mlieka s  4.23 % tuku a  3.51 % bielkovín. 

Blondie 20 - O: BG MANITOBA - krava , ktorá je fotogenická z každej strany - (@Beunk)
Blondie 20 - O: BG MANITOBA - krava , ktorá je fotogenická z každej strany - (@Beunk)
BG MANITOBA - meno, ktoré je garanciou kvality v programe šľachtenia plemena Fleckvieh - (@Schuhmann)
BG MANITOBA - meno, ktoré je garanciou kvality v programe šľachtenia plemena Fleckvieh - (@Schuhmann)