Ďalšia 100 tisícová krava- dcéra býka REGIO

17.03.2020

BG REGIO , syn býka  Renger bol jeden výnimočný býk  , ktorý bol odchovaný na farme pána Enzingera v Traunsteine. Tento býk zanechal po sebe mnoho dlhovekých, robustných a pevných kráv. Toto je aj prípad Johannesa Eberta v dedinke  Immenhofen. Lotta, dcéra  BG REGIO sa narodila 1 júla , 2006, doteraz sa stihla oteliť 11 krát a dosiahla celoživotnú produkciu 104,121 kg mlieka . Svoj vrchol produkcie dosiahla na 6. laktácii, kedy nadojila  10,958 kg mlieka.

Gratulujeme rodine Ebertovcov, atešíme sa spolu s nimi z takýchto špičkových kráv !

Foto 1 - 3: Lotta - O: BG REGIO - 100,000 kg  mlieka pri plnom zdraví a vynikajúcom type - (@Wolf)

Foto 4 - 5: BG REGIO - plemenný býk s viac ako  12,000 dcérami po celej Európe - (@Schuhmann)