Čerstvé vydanie časopisu Fleckvieh Welt je dostupné !!!

04.05.2018


Nové vydanie časopisu Fleckvieh Welt (Svet Fleckvieh) je k dispozícii.
Pre našich priateľov na facebookových stránkach ponúkame možnosť čítať online.
Obsah:
- Význam typu u plemena Fleckvieh
- Plemenníci moderného typu plemena Fleckvieh
- Austrália - šľachtenie plemena Fleckvieh zamerane na mäsovú úžitkovosť
- Mahango - odkiaľ prichádza
- Rodina Richter-Hof - a icjh farma Fleckvie v Rakúsku
- Býci od A - Z