Chovu SS plemena sa na PD Smrečany darí

19.07.2018

Chov SS plemena v Smrečanoch dlhoročnú tradíciu. Na farme dosahujú stabilne dobré výsledky , čo potvrdzuje aj umiestnenie chovu v súťaži NAJ SLovenský chov  2017, kde získali Smrečany pekné 7, miesto vďaka priemernej produkcii 8041 kg mlieka, priemernému poradiu laktácie 3,10 a medziobdobiu 398  dní. Smrečany  získali v minulom roku aj titul NAj producent plemenných býkov

Po býkoch z  Bayern Genetik sme našli zopár dcér , ktorré sa oplatilo odfotiť ( poďakovenie patrí zootechničke V. Staffenovej z pomoc pri príprave príspevku):

#114,dcéra BFG SAMLAND (STG-008) , 1.laktácia   200 dní  5693 kg mlieka, 4.09 %T,  3.30% B                    (foto Varchola)

              #868 ,dcéra BFG SAMLAND (STG-008) , 2.laktácia,  305 dní 8941  kg mlieka, 4.00 %T, 3.47 % B                (foto Varchola)

 #032 , BFG REUMUT (RAO-037) , 2.laktácia, 305 dní 8111 kg mlieka, 3.42 %T, 3.44 % B ,(foto Varchola)

          #134 , BFG ZAUBER (ZAX-010) , 1.laktácia, produkcia 30l/deň, 4.7 %T, 3.40 % B                       (foto Varchola)

 #268 , BFG HOLZMICHL (HOD-010) , 4.laktácia, priemer odukci 5666 kg mlieka,  4.72 %T, 3.63 % B, priemerné MO  335 dní,  (foto Varchola)

Na záver jedna kuriózna plemenica ,, úctyhodná babička"

krava, ktorá mala 14 teliat, stále v produkcii, teší sa dobrému zdraviu. (o: TARTARS)  foto: V.Stafenová