Chovatelia sami sebe !

28.05.2019

Vážení chovatelia, dnes Vám chceme predstaviť nášho partnera Českej Republike, ktorý  reálne reprezentuje a realizuje zámery chovateľov. Autorom nasledujúceho článku je Michal Basovník, výkonný riaditeľ chovateľského družstva IMPULS :

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Chovatelé sobě
Ing. Michal Basovník, Chovatelské družstvo Impuls, družstvo

Když jsem se v roce 2001 snažil přesvědčit chovatele, aby vstoupili do Chovatelského družstva Impuls, kroutili mnozí nevěřícně hlavou, že někdo jen pár let po revoluci zakládá družstvo. Pochopení jsme nenašli ani u organizací, které by již z principu měly chovatele při jejich snaze založit si vlastní plemenářskou firmu podporovat. Právě naopak. Velmi často jsme byli napadáni, že něco rozbíjíme a že plemenářských firem je přece v České republice dost. Dnes disponuje Chovatelské družstvo Impuls největším šlechtitelským programem českého strakatého skotu a do šlechtění investuje nejvíce ze všech v Česku působících plemenářských firem.

Počet genotypizovaných zvířat podle oprávněných osob v roce 2018:
Počet genotypizovaných zvířat podle oprávněných osob v roce 2018:

Snížení zápisu domácích býků do plemenné knihy za posledních deset let na polovinu potvrzuje, že byla obava chovatelů o české šlechtění oprávněná.

Genomická selekce pokles nakupovaných býků od českých chovatelů ještě urychlila. Pro většinu firem se genomika stala jediným selekčním i komerčním nástrojem. Opět se ukázalo, že přístup privátních firem ke šlechtění je čistě komerční a s chovatelstvím nemá nic společného. 

Chovatelské družstvo Impuls provádí genomickou selekci, ne marketing. Jsme si plně vědomi negativních dopadů nevhodného používání genomických býků, zejména nárůstu nežádoucí variability ve stádech chovatelů. Všichni býci jsou i nadále prověřováni na potomstvu. Naše nabídka býků je postavena na býcích s vysokou spolehlivostí odhadu plemenných hodnot. Nízký počet nakoupených býků nutně povede ke zvýšení importu inseminačních dávek a to z jednoho prostého důvodu, zabránění inbreedingu. Export Chovatelského družstva Impuls přitom jasně ukazuje, že i v České republice lze vyšlechtit dostatečný počet velmi kvalitních býků. Od prosince 2017, kdy byl definitivně ukončen proces společného výpočtu plemenných hodnot s Německem a Rakouskem, již byli dva býci CHD Impuls vyhlášeni v Německu jako otcové býků a Německo se pro nás stalo významným exportn ím trhem. S nárůstem exportu inseminačních dávek roste výsledná cena býka pro chovatele (4% provize z každé prodané inseminační dávky).

Chovatelské družstvo Impuls je postaveno na družstevních principech, sdílení nákladů na šlechtění a výnosů ze šlechtění. Členem se může stát každý chovatel českého strakatého skotu. První vlaštovkou na Slovensku je firma SPD Veselé, která se stala členem v roce 2017. Slovenský trh s inseminačními dávkami měl až donedávna určitá specifika. Obchodovat s inseminačními dávkami mohly pouze slovenské inseminační stanice. Situace se změnila až v listopadu 2018, kdy vstoupilo v platnost nové evropské nařízení, jehož cílem je liberalizovat trh s plemennými zvířaty,inseminačními dávkami a šlechtění uvnitř společenství. Malou skvrnou na liberalizaci trhu s inseminačními dávkami na Slovensku zůstává poplatek za registraci býků, který významně překračuje výši poplatku v jiných státech Unie. Výše registračního poplatku může mít negativní vliv na počet registrovaných býků, obzvláště v zemích s malou populací, mezi které Slovensko patří. V zájmu plemene a chovatelů je naopak nabídka býků co možná největší.

Slovensko zahájilo jednání o společném výpočtu plemenných hodnot s Rakouskem, Německem a Českou republikou. Pokud by se podařilo snížit  poplatek za registraci býků na rozumnou úroveň,  může Chovatelské družstvo Impuls nabídnout  účast ve šlechtitelském programu i slovenským chovatelům.

Výhody členství:

- 20% sleva na inseminační dávky,
- 4% provize z každé prodané inseminační dávky chovateli býka,
- bonus za odběr inseminačních dávek (při odběru2 a více inseminačních dávek na krávu a rok, o vyplacení a výši bonusu rozhoduje představenstvo  dle aktuální finanční situace družstva)

O výši registračního poplatku za zápis býků  do plemenné knihy rozhoduje Svaz chovatelů slovenského strakatého dobytka. Budoucnost slovenského šlechtění je tedy v rukou slovenských chovatelů a záleží jen na nich, zda se chtějí na šlechtění svého národního plemene přímo podílet. Příjem ze šlechtění je z pohledu ekonomiky výroby mléka pro většinu chovatelů pouze jakousi třešničkou na dortu, což ovšem neznamená, že by ji měl sezobnout někdo, kdo se na pečení dortu nepodílel.