BFG ETOSCHA – Vynikajúce výsledky potomstva vo výkrme

18.09.2018

Na národnej výstave hospodárskych zvierat v Radešínskej Svratke prezentoval náš partner, CHD IMPULS skupinu býkov po plemenníkovi BFG ETOSCHA .
Jeho potomstvo potvrdzuje úžasný potenciál mäsovej úžitkovosti . Všetci vystavovaní býci pochádzajú z farmy Agro Liberomice , narodení v Apríli 2017 , pričom dosiahli hmotnosť 798 - 868 kg 13. Septembera, čo zodpovedá dennému prírastku 1,45 - 1,60 kg. Je to prírastok, ktorý umožní produkovať mäso aj mlieko v rámci jedného plemena, ktoré má šancu stat sa plemenom č. 1 vo svete.

Foto 1: BFG ETOSCHA - pre mlieko sú zatiaľ sú dostupné len výsledky genomiky, avšak výsledky mäsovej produkcie už vidieť v terene. - (@Thomas Gruber) 


Foto 2 - 4: Atrakcia v Radešínskej Svratke - kolekcia výkrmových býkov po BFG ETOSCHA, ktoré vzstavovalo CHD IMPULS (@Fritzer, Niedersuess)