BAYERN GENETIK má ďalších registrovaných býkov v SR

15.01.2019

V predchádazjúcom príspevku som informoval o prvej priamej registrácii plemenného býka LANSLIDE na Slovensku.

S potešením môžem oznámiť, že v databáze pribudli ďalší traja býci z firmy BAYERN GENETIK - MAHANGO Pp, VELTLINER a genomický býk  VALADA.

Kompletnú ponuku vrátane cien nájdete na našich stránkach v sekcii  "Cenníky a ponuka býkov"

MAHANGO, št. reg MAF- 041 je momentálne najlepší bezrohý Fleckvieh býk na svete. S indexom GZW 138, plemennou hodnotou pre mlieko + 1089 kg , + 78 kg tuku a bielkovín, veľmi ľahkým telením a  priam ideálnym typom dokázal, že aj bezrohý býk môže figurovať na popredných miestach v TOP- ke najlepších Fleckvieh býkov. Keďže je po tomto plemenníkovi momentálne obrovský dopyt, jeho dávku budú k dispozícii v obmedzenom počte v cene 18 EUR/ id

MAHANGO  MAF-041
MAHANGO MAF-041
MAHANGO - dcéra Lindau
MAHANGO - dcéra Lindau

Ďalším prírastkom do ponuky firmy BAYERN GENETIK na Slovensku je býk VELTLINER , RMT-001. V rodokmeni tohto býka nájdete v pozadí 4 Fleckvieh plemenníkov z otcovej strany, pochádzajúcich z firmy Bayern-Genetik - výsledok dlhoročnej šľachtiteľskej práce - BFG REUMUT - BFG RAUFBOLD - BFG RAUBLING a BFG RALBO. A ešte jeden TOP býk na matkinej strane, BFG WINNIPEG . Úžasné pre tých, ktorí radi skúmajú krvné línie. Línia Romulus je v rodokmeni reprezentovaná 3 x spolu s býkmi BFG RUAP a BFG ROMEN. Konečný produkt je jedinečný - komplexný syn BFG REUMUT s vynikajúcimi plemennými hodnotami

GZW: 131               FW: 126
MW: 120                FIT: 1097
Kombinovaný typ, presne zodpovedajúci filozófii šľachtenia Bayern-Genetik . BFG VELTLINER je v type Vyvážený-Robustný Typ býka. 

VELTLINER  RMT-005
VELTLINER RMT-005
Furche, dcera BFG VELTLINER
Furche, dcera BFG VELTLINER

Z bohatej ponuky genomických býkov sme na základe požiadaviek trhu zaradili plemenného býka VALADA, reg  RLI-001.
VALADA, nar. v r.2016 je synom plemenného býka RALDi, u nás pomerne málo používanej línie. Pre tých, ktorí hľadajú býkov s vynikajúcimi  parametrami produkcie + 764 kg mlieka, mliečnymi zložkami  +0,03 % Tuku, + 0,05% bielkovín, vynikajúcimi parametrami zdravia FIT 119, ľahkým telením a perfektnou priamou plodnosťou +4%, je ideálne riešenie.

VALADA  RLI-001
VALADA RLI-001

Karty spomínaných plemenníkov: