Ako dojilo plemeno Fleckvieh v Nemecku v minulom roku?

01.06.2020

Časopis Fleckvieh uverejnil v poslednom čísle výsledky  plemenárskej uzávierky za rok 2019. Pozrime si teda, čo dosiahli nemci v šľachtení tohto plemena v minulom roku:

Ako vyzeral podiel prvých inseminácií  podľa plemien v Nemecku dokumentuje nasledujúci obrázok:

Plemeno Fleckvieh, ktoré je lokalizované z  95 %  v Bavorsku predstavuje 34% populácie HD.

Celkový počet HD plemena Fleckvieh  predstavoval v r. 2019 3,26 mil.ks. Kravy v kontrole mliekovej úžitkovosti  870 tis ks, z toho kravy v plemennej knihe 744 400 kráv, tie sa nachádzali na  13 755 farmách, čo je priemer cca 54 kráv na farmu. Okrem mliekovývh kráv plemena Fleckvieh  registrovali  aj 10265 kráv bez produkcie mlieka.
Pozrime sa detailnejšie na produkciu kráv plemena Fleckvieh :

Kravy v PK nadojili minulý rok cez 8000 kg mlieka s priemerným % Tuku 4,18 a % bielkovín  3,54. Celoživotná produkcia vzrástla oproti minulému roku o 450 kg na 25286 kg mlieka. Počet kráv s celoživotnou produkciou presahujúcou 70 tis kg mlieka  prekročil hranicu 4 000 ks.

Lineárne bolo ohodnotených  41 342 prvôstiek  v priemernom veku 30,6 mesiacov.

Významný pokles bol zaznamenaný v exporte zvieat, keď sa vyviezlo 10657 ks plemenných zvierat, čo je o  5161 menej oproti roku 2018.  Poklesli aj ceny zvierat na trhu, keď sa teľatá na výkrm  predávali  za priemernú cenu 4,98 EUR ( -0,52 EUR).  Priemerná cena jalovičiek bola nižšia o 194 EUR, cena mladého dobytka o 118 EUR a cena jalovíc v priemere 1552 EUR.

Zdroj: časopis Fleckvieh  2/2020