Fakty o plemene Fleckvieh

Na celom svete sa chová je 41 miliónov kusov plemena Fleckvieh. Plemeno Fleckvieh sa považuje za druhé najväčšie plemenodobytka na svete.

Chovný cieľ

Vyvážený, kombinovaný typ dobytka vhodný pre výrobu mlieka, hovädzieho mäsa a vedľajších produktov, ktorý môže byť chovaný vo všetkých produkčných systémoch na celom svete.


Populácia Fleckvieh v Nemecku

Počet ks Fleckvieh dobytka:    3,66 Mio.
Z toho dojné kravy               :    1,26 Mio.
Kravy v kontrole úžitkovosti :    882.737
Kravy v plemennej knihe      :    645.124

Počet prvých inseminácií          :    1,65 Mio.
Fleckvieh dobytok v Bavorsku :  2,91 Mio.
Z toho Dojné kravy v Bavorsku:  965.000
Aktívna populácia v Bavorsku :  717.000


Mladí býci
Fleckvieh mladí býci:  551
Z toho testovaní Bavarian Fleckvieh Genetics:  200
Zdroj: Rinderproduktion in Deutschland 2008, ADR Jahresbericht

Produkcia mlieka:

Priemerná produkcia kráv v KÚ:
6.852kg Mlieka - 4,14% Tuk - 3,49% Bielkovín

Produkcia mäsa:
Počet testovaných býkov : 229.219
Priemerný vek                   : 19,2 mes
Živá hmotnost                   : 696kg
Jatočné telo -hmotnosť    :401kg
Nettoprírastok                   :692g/den
Výťažnosť                          :57,9%
Býci zo špičkových feedlotov majú denné prírastky 1.400g a výťažnosť 60%.
Zdroj: ABB:Rinderzucht, Besamung, Embryotransfer in Bayern 2008

Plodnosť a priebeh pôrodov:

                                    Počet pôrodov     Mŕtvonar. %       Asist. pôrody %

Fleckvieh jalovice         241.782                  5,3                       6,3
Fleckvieh kravy             510.294                  3,6                       3,5
V minulom príspevku sme uverejnili prehľad najpoužívanejších plemenných býkov v Bavorsku v období minulého roku. Kvalitu býkov potvrdzuje vysoká úžitkovosť potomstva. O tom, že genetika z Bavorska dlhodobo posúva hranice úžitkovosti smerom nahor sa môžete presvedčiť v nasledujúcich preľadoch, ktoré dokumentujú Fleckvieh kravy a stáda s najvyššou...