Fakty o plemene Fleckvieh

Na celom svete sa chová je 41 miliónov kusov plemena Fleckvieh. Plemeno Fleckvieh sa považuje za druhé najväčšie plemenodobytka na svete.

Chovný cieľ

Vyvážený, kombinovaný typ dobytka vhodný pre výrobu mlieka, hovädzieho mäsa a vedľajších produktov, ktorý môže byť chovaný vo všetkých produkčných systémoch na celom svete.


Populácia Fleckvieh v Nemecku

Počet ks Fleckvieh dobytka:    3,66 Mio.
Z toho dojné kravy               :    1,26 Mio.
Kravy v kontrole úžitkovosti :    882.737
Kravy v plemennej knihe      :    645.124

Počet prvých inseminácií          :    1,65 Mio.
Fleckvieh dobytok v Bavorsku :  2,91 Mio.
Z toho Dojné kravy v Bavorsku:  965.000
Aktívna populácia v Bavorsku :  717.000


Mladí býci
Fleckvieh mladí býci:  551
Z toho testovaní Bavarian Fleckvieh Genetics:  200
Zdroj: Rinderproduktion in Deutschland 2008, ADR Jahresbericht

Produkcia mlieka:

Priemerná produkcia kráv v KÚ:
6.852kg Mlieka - 4,14% Tuk - 3,49% Bielkovín

Produkcia mäsa:
Počet testovaných býkov : 229.219
Priemerný vek                   : 19,2 mes
Živá hmotnost                   : 696kg
Jatočné telo -hmotnosť    :401kg
Nettoprírastok                   :692g/den
Výťažnosť                          :57,9%
Býci zo špičkových feedlotov majú denné prírastky 1.400g a výťažnosť 60%.
Zdroj: ABB:Rinderzucht, Besamung, Embryotransfer in Bayern 2008

Plodnosť a priebeh pôrodov:

                                    Počet pôrodov     Mŕtvonar. %       Asist. pôrody %

Fleckvieh jalovice         241.782                  5,3                       6,3
Fleckvieh kravy             510.294                  3,6                       3,5
19. mája tohto roku sa na prvej plávajúcej farme na svete v Rotterdame usídlilo 32 kráv , čím sa dojnice dostali čo blízko k zdroju a príprave denného krmiva. Farma prispieva k modernému sytému a recyklácii biomasy z mesta do cenných mliečnych výrobkov, zatiaľ čo jej transparentný dizajn umožňuje návštevníkom vidieť, čo sa deje na farme deje. Na...

S 29.100 prvými insemináciami vedie bezrohý býk z Bayern-Genetik BFG VOTARY PS rebríček najpoužívanejších býkov v Nemecku za rok 2018. Na 3. Mieste figuruje býk BFG WENDLINGER , syn plemenného býka Wille s počtom 25,508 prvých inseminácií. Ďalší trhák, veľmi populárny bezrohý býk z BAYERN GENETIK je BFG MAHAGO s počtom 16,690 prvých inseminácií.